Over Yara

De helft van alle mensen kan zichzelf voeden dankzij minerale meststoffen

Yara is wereldmarktleider in gewasvoeding. Met meer dan 17.000 werknemers in 60 landen ontwikkelen we innovatieve landbouw- en milieu-oplossingen voor een nature-positive food future.
Onze planeet telt inmiddels 8 miljard mensen – in 2050 waarschijnlijk bijna 10 miljard. Dat betekent dat we 50% meer voedsel moeten produceren, terwijl we onze uitstoot verminderen met 60%. Daarom verbeteren en verduurzamen we onze producten en processen, werken we aan CO2-opslag en ontwikkelen we actief duurzame alternatieven voor onze essentiële grondstoffen.

Laura Engineer + Dennis + scheppen

Die ontwikkelingen worden werkelijkheid in fabrieken zoals Yara Sluiskil, onze grootste productielocatie ter wereld. Sinds 1990 hebben we onze uitstoot al met 65% verminderd. Onze ambitie: 85-90% reductie in 2030. En om dat waar te maken, zoeken we een nieuwe generatie denkers en doeners.

Meer over Yara
Hero 4
Wintergerst

Grow@Yara

Werk je bij Yara, dan word je onderdeel van een globaal netwerk dat op een verantwoorde en winstgevende manier samenwerkt aan enkele van de grootste uitdagingen in de wereld: schaarste aan hulpbronnen, voedselonzekerheid en klimaatverandering.
Daarom willen we samen blijven leren. Dat vormt de basis van onze people strategy: Grow@Yara. Iedereen krijgt bij Yara de ruimte om zich te ontwikkelen, om verantwoordelijkheid te nemen en om door te groeien.

Meer over Grow@Yara
Hero 5

Yara Sluiskil produceert op zo’n grote schaal dat elke kleine optimalisatie een wereld van verschil maakt.

Karolien Creemers
Process Engineer Salpeterzuur & Utilities

Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is de grootste productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International. Yara Sluiskil maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën zoals Air1, AdBlue en NOxCare, waarmee schadelijke stikstofoxiden (NOx) worden afgevangen of omgezet. Ook produceert Yara Sluiskil CO2 voor de bubbels in frisdrank en bier en droogijs waarop bijvoorbeeld vaccins worden bewaard. De grondstoffen die Yara gebruikt zijn aardgas (methaan), lucht en water. Vaste stoffen zoals dolomietsteen en gips dienen als vulstoffen voor de kunstmestkorrels en dragen bij aan bodemverbetering.

Meer over Yara Sluiskil
Yara plant van boven

Diversity, Equity & Inclusion

Bij Yara geloven we dat het creëren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving niet alleen juist, maar ook slim is. Vanuit Diversity, Equity & Inclusion (DEI) streven we naar een coachende, inclusieve, wendbare en lerende cultuur die wordt ondersteund door divers en inclusief personeel.

 

We willen ervoor zorgen dat iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en opgenomen voelt en de juiste ondersteuning krijgt. We zijn daarom vastbesloten om de diversiteit in YGP uit te breiden, te zorgen voor gelijkheid en diepgaande integratie van ons personeel door middel van toegewijd leiderschap en verantwoordelijkheid.

 

We geloven dat iedereen, te beginnen met onszelf, verantwoordelijkheid moet nemen en verantwoordelijk moet worden gehouden. We verbinden ons niet alleen, we doen het!

 

Maar wat doen we hieraan bij Yara?

  • We besteden extra aandacht aan het werven van talent met een diverse achtergrond.
  • We streven naar gelijke behandeling door belemmeringen weg te nemen en iedereen te ondersteunen.
  • We creëren een coachende, inclusieve cultuur met behulp van onze internationale DEI-toolbox.
  • We creëren een psychologisch veilige omgeving waarin medewerkers zich uitspreken én zich gehoord voelen.
  • We maken tijd vrij om meer beschikbaar en zichtbaar te zijn, meer om te gaan met collega’s en om elkaar te erkennen en te inspireren.

Ook is het mogelijk om binnen Yara Sluiskil DE&I ambassadeur te worden waarbij je de kernwaarden hoog in het vaandel hebt staan.

 

Meer informatie? Stuur een bericht naar Iris of Daphne via de chat.